บทความ

สมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล

รูปภาพ
สมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล
หลายคนคงมีประสบการณ์ของความขัดแย้งไม่มากก็น้อย ง่ายๆ ครับ บางทีเราก็มีความขัดแย้งกันในครอบครัว ขัดแย้งกันในอาราม หรือบ้านเณร บางทีเรายึดมั่นว่าเราต่างก็เป็นฝ่ายถูก เพราะเรายืนในจุดที่เราชอบ ... และบางทีปฏิเสธคนที่คิดต่างจากเรา จึงเกิดความขัดแย้ง ... เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองชอบสำคัญ และขาดไม่ได้ ... คิดอีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่ตนเองคิด ดีกว่าที่คนอื่นคิด
ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในบริบทที่มีความขัดแย้งกันทางความคิดของทั้งนักบุญเปโตรและเปาโล ต่างฝ่ายต่างทุ่มเท แรงกายใจ เพื่อพระคริสตเจ้า และต่างฝ่ายก็มีความคิดของตนในการทำงาน แต่ท่าทีหนึ่งที่สำคัญคือ "การฟัง" บางทีการที่เราทะเลาะกันก็เพราะต่างฝ่ายต่างยึดในความคิดของตนเอง และเมื่อคิดเฉพาะว่าตนเองถูกต้องก็เริ่มที่จะยึดความคิดของตน จนไม่ลืมหูลืมตาฟังกัน วันนี้เราเห็นท่าทีการทำงานของนักบุญเปโตร ในการประคับประคองพระศาสนจักร บทบาทของการเป็นผู้นำ ผู้รักษา ผู้อภิบาล และเราเห็นอีกบทบาทของนักบุญเปาโล ผู้ประกาศข่าวดีเรื่องการกลับคืนชีพของพระคริสต์เจ้า ผู้เฝ้าประกาศความหมายของพระผู้ทรงชีว…
คำสอน ... ข้างถนน
๑     หลังจากออกมาจากบ้านแป้งสักระยะ ผมก็หวนกลับมานั่งเขียนบางเรื่องบางราวเพื่อแบ่งปัน “ชีวิต”และ “ความเป็นไป” เล็กๆ น้อยๆ ลงสารวัดที่ตั้งใจให้กับพี่น้องที่มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ที่ผมถวายมิสซา กลุ่มเป้าหมายก็คงเป็นสามเณรเล็กที่ผมใช้ชีวิตผู้ให้การอบรม ที่ไม่ได้ดูดีไปกว่าเขาเท่าไรนัก บรรดามาเซอร์ในอารามพี่น้องคริสตชนวัดนักบุญเปาโล หัวดง และพี่น้องที่มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ที่อาราม บางอาทิตย์ก็จะมีพี่น้องคริสตชนชาวเวียดนามมาร่วมกับเราด้วย ผมเขียนบางเรื่องราว บางราว เพื่อเทียบเคียงกับพระวาจาพระเจ้าประจำสัปดาห์ ถ้ามีข้อคิดสะกิดใจก็ให้ขอบคุณพระเจ้าครับ ... แต่ถ้ายังหาสาระไม่ได้ ก็ให้อ่านอีกสักรอบ คงพอจะหาสาระได้ ๕๕๕
๒     หลังจากออกจากบ้านแป้ง ผมก็พิจารณามองดูตัวเองมากขึ้น บางทีพระเจ้าอาจจะให้เราทำบางอย่างที่เราตั้งใจ หรือบางทีพระองค์อาจจะมองเห็นว่า “ชีวิตตอนที่เป็นเป็นเณรเล็กของผมยังไม่เข้มข้น จึงต้องกลับมารับการอบรมอีกครั้ง” ... หรือประเด็นที่ ๒ จะมีคุณค่าสำหรับผม ... ช่วงนี้ผมอ่านเรื่องราวของ “คน” มากขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยเราอยู่กับคนก็คงต้องศึกษาเรื่อง “คน” ไว้บ้าง
 ... ผมมองดู…